Logotyp WGF.

2018

Założenie spółki finansowej Wästgöta Finans

Finansowanie poprzez kredyty blanco (bez zabezpieczenia) zaczęło intensywnie rozwijać się w Szwecji – wynika to między innymi z wysokich wymagań przy udzielaniu nowych i podwyższaniu kwoty już przyznanych kredytów mieszkaniowych. Była to kolejna branża, w której właściciel Jula dostrzegł szansę na rozwój biznesu.

Z tego powodu powołano do życia spółkę finansową Wästgöta Finans, która jest spółką finansową w ramach koncernu Jula, oferującą atrakcyjne i łatwo dostępne kredyty blanco w całej Szwecji. W oparciu o JulaBase, opracowano wizję i wartości oparte na przystępności, przyjaznej obsłudze i elastyczności.