Hotellet2.jpg

2007

Uroczyste otwarcie hotelu Jula w Skara

Lars-Göran i Karl-Johan Blank, czyli firma G&K Blanks Fastigheter, kupili w 2005 roku stary motel VIP w Skarze, a następnie wyburzyli go. Plan był taki, aby na miejscu dawnego motelu wybudować dom towarowy z hotelem na najwyższych kondygnacjach. Jednak firma nie dostała pozwolenia na budowę, dlatego Lars-Göran przejął ten projekt jako osoba prywatna. Uroczyste otwarcie hotelu Jula w Skarze miało miejsce w 2007 roku. Budynek był na przestrzeni lat wielokrotnie przebudowywany, obecnie mieści się w nim duża galeria sztuki z dziełami między innymi Andersa Zorna i Carla-Larssona.

Lars-Göran chciał rozwijać inne, prywatne formy działalności, w związku z tym potrzebował kapitału. Aby rozwiązać ten problem, sprzedał on swoje udziały w Jula Karlowi-Johanowi i w ten sposób zdobył dodatkowy kapitał, dzięki czemu był w stanie między innymi wybudować hotel Jula, zakupić dzieła sztuki i inne nieruchomości. Zmiana w strukturze własności Jula spowodowała, że Karl-Johan stał się głównym właścicielem koncernu Jula.

Hotellet.jpg