KJB och JF

2019

Rozwój koncernu Jula

Jula od lat kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą detaliczną prowadzoną w sieci sklepów i przez Internet. W kontekście handlu koncern rozwinął się, prowadząc działalność na wielu obszarach. Różne części koncernu (zajmujące się handlem, nieruchomościami, finansami, logistyką i hotelem) tworzą jedną silną całość, której wydajność zwiększa się dzięki rentownym synergiom różnych obszarów koncernu.

Karl-Johan mówi:

Wraz z rozwojem działalności handlowej rozwijały się inne obszary biznesowe i powstawały nowe możliwości biznesowe. Niektóre z nich przekształciły się w oddzielne przedsiębiorstwa należące w tej chwili do koncernu Jula Holding. Taka struktura zapewnia nam wielkie możliwości wzajemnego wspierania się w biznesie.

W koncernie spółką właścicielską o charakterze wykonawczym jest Jula Holding. Założeniem było, że koncern ma kupować, otwierać i rozwijać nowe i istniejące działalności. Podstawowe znaczenie zyskała synergia i wartość dodana – koncern ma zrzeszać podmioty, które mogą czerpać od siebie nawzajem.

Nowym dyrektorem generalnym koncernu Jula Holding został Joachim Frykberg. Frykberg już od 2011 roku zajmował stanowisko dyrektora generalnego Jula AB, które zachował, obejmując nową posadę. Tak opowiada o tej zmianie:

Nowe wyzwania, które mnie czekają, są niezwykle interesujące. Cieszę się, że mogę się z nimi zmierzyć, rozwój koncernu w takim kierunku wydaje się całkowicie naturalny. Podstawowym założeniem stworzenia koncernu było poszerzanie łańcucha wartości w celu zwiększenia rentowności wypracowanej przez większą liczbę spółek.