Hotellet2.jpg

2019

Przejęcie prowadzenia i własności hotelu Jula

Jula Holding przejęła prowadzenie i własność hotelu Jula w Skarze.