Norlanderhuset

1993

Norlandershuset

Norlandershuset to centrum handlowe, które działało wówczas w Skarze. Karl-Johan tak o tym opowiada:

Budynek sąsiadujący z budynkiem Jula w Skarze, Norlanderhuset, miał problemy. Lars-Göran był wówczas w Rosji, ale jednak kupiliśmy tę nieruchomość. Niestety bardzo szybko musieliśmy ją sprzedać, aby mieć środki na nieruchomość w Västerås. Zanim ją sprzedaliśmy, udało mi się oddzielić od niej ważny fragment ziemi. Odkupiliśmy ją ponownie w 2008 roku od Berta Karlssona i wyburzyliśmy przy ostatniej rozbudowie budynku Jula.