Produktkatalogen

1982

Katalog produktów i reklamy

Asortyment poszerzono o spawarki, tokarki, kompresory i inne urządzenia przeznaczone do użytku w leśnictwie i rolnictwie. Początkowo prezentowano wszystkie produkty w jednym katalogu i rozsyłano go do klientów, wykorzystywano także innowacyjne reklamy w gazetach. W pierwszej kolejności kierowano ofertę do rolników i małych przedsiębiorstw produkcyjnych.