Torrhamn

2013

Jula buduje suchy port

W Falköping, wspólnie z gminą Falköping, Jula wybudowała suchy port (instalację do transportu towarów bez bezpośredniego połączenia z żeglugą). Taki port to unikalne rozwiązanie zapewniające korzyści dla środowiska i logistyki. Rozwiązanie to wymagało między innymi uzyskania zgody na wykorzystanie 30-metrowych pojazdów ciężarowych (szwedzkie przepisy zwykle dopuszczają jedynie 24-metrowe pojazdy ciężarowe) do transportu pomiędzy Skarą a Falköping.

Jula wraz z firmą spedycyjną Schenker opracowały wspólny projekt. Jula odpowiadała za kontenery wielkogabarytowe, natomiast Schenker za transport z portu w Göteborgu do magazynu głównego Jula w Skarze.

Osobą kierującą projektem suchego portu był Lennart Karlsson, dyrektor generalny spółki logistycznej Jula Logistics.