vindkraftverk1

2009

Inwestycja w elektrownie wiatrowe

Koncern Jula, poprzez G&K Blanks Fastigheter, stał się udziałowcem w elektrowniach wiatrowych. Oznaczało to dla nas możliwość korzystania z energii ze zrównoważonego źródła o zerowych emisjach dwutlenku węgla. W 2011 roku koncern kupił dodatkowe udziały w elektrowniach wiatrowych. W sumie posiadane udziały zapewniły nam 3900 MWh, co odpowiada mniej więcej 55% całej energii zużywanej przez nasz magazyn centralny w Skarze.